Ilonggo Jokes

When it comes to humor, we Ilonggos are not to be outdone. Below are some of the jokes I have compiled from my other blog with contributions from LewdSaint and from readers’ comments. Feel free to share your own jokes. Please be warned though that some of the jokes may not appeal to your sense of humor, however, it’s not my intention to insult anybody. For those who can’t understand Hiligaynon, maybe you should first start learning here.

Sa may Jeep
Pasahero: Nong, Tagpila ang pliti?
Driver: Syete lang, to’.
Nagkuot sa bulsa ang pasahero. Bag-o nya lang natalupangdan nga kulang na ang iya nga kwarta para pamliti nya. P3.50 na lang ang bilin sang iya nga kwarta. Natalupangdan nya nga libat ang driver.
Pasahero: Ayos! Tama-tama lang doble ang panan-awan sang libat nga driver. (hambal nya sa kaugalingon)
Ginduhol nya ang iya nga pliti.
Pasahero: Ari bayad ho.
Driver: Kulang man ‘ni?
Pasahero: Ano kulang? Di bala P7.00 lang ang pliti?
Driver: Huo! Syete lang ang ginduhol mo pero duwa kamo kulang pa syete pesos.

Asawa: Hoy, Untati na ina gani ang pag-inum kag pagpahubog mo! Sobra na ang gasto mo!
Bana: Ikaw gani magasto man sa make-up kag kadto mo sa parlor!
Asawa: Ok lang ‘na kay gapagwapa man ako para sa imo!
Bana: Ako ‘ya gainum kag gapahubog para mangin gwapa ka sa panulukan ko!

Kada ubos sang tao sang isa ka botelya nga beer, may gina tan-aw sya sa iya bulsa. Dayon order liwat.
Sang kapila na sya mag-order, namangkot ang bartender:
Sir, ano ‘na gina tan-aw mo sa bulsa mo?
Sabat sang tao: Kodak sang asawa ko, ah. Kung gwapa na gani siya, ti untat na ko inom

May ginhutik ang ilaga sa karabaw. Gulpi nalipong ang karabaw.
Ano ang ginhutik sang ilaga sa karabaw?
Ilaga : Gabusong ako, ikaw ang amay!
Sa pagpadayun.. ….
Bangud indi makapati ang karabaw, gindala nya ang ilaga sa doktor.
Sobra gid ang kalipay sang karabaw kag ginhutik nya ang resulta sang ultrasound sa ilaga. Gulpi nalipong ang ilaga.
Ano ang ginhutik sang karabaw sa ilaga?
Karabaw : Ako ang amay, karabaw gid man ang ginabusong mo kag kapid pa!

Bentot : ‘Nong, ibalik ko ‘ni tani ang gibakal ko nga DVD.
Manong : Ano ang problema haw?
Bentot : Waay gagwa picture kag waay man sound. Kanugon. Nami tani kay daw suspense ang title nya.
Manong : Ano ang title nya?
Bentot : “THE LENS CLEANER”.

Agot : Tay, may tamawo kuno sa kusina naton?
Amay : Sin-o naghambal sina sa imo?
Agot : Si manang.
Amay : Hay sagi ka man pati sina! Indi na sya tuod. Waay sang tamawo. Ang maayo pa updi ako makadto sa kusina kay mainum ako sang tubi.

Nonoy : Mabakal ako ubas….
Manong : Ay waay kami ubas.
Dasun nga adlaw…
Nonoy : Mabakal ako ubas….
Manong : Ay waay kami ubas.
Dasun pa gid nga adlaw…
Nonoy : ‘Nong, mabakal ako ubas…
Manong : Kaulianun sa imo! Hambal ko na gid nga waay kami ubas. Pamangkot pa bala liwat kay stepleran ko ang baba mo!
Dasun pa gid nga adlaw…
Nonoy : ‘Nong, may stapler kamo?
Manong : Ay, waay kami stapler.
Nonoy : Mabakal ako ubas!

Sa nagligad nga adlaw ang isa ka iloy ginamulay nya ang iya nga bata…
Hambal sang Iloy, “Lapingasan ka gid nga bata, lamun nga lamun ka lang kabudlay sa imo suguon!”
Sabat sang bata, “Nay, kung ang baboy gani damo makaun nalipay ka. Sin-o gid bala bata mo, ‘nay? Ako ukon ang baboy?”

Tikboy : Mig, daw masuka ako pero indi mag-gwa ang suka ko.
Miyong : Hapos lang ‘na kuota bala tilaukan mo para magwa.
Tikboy : Indi gid ‘ya magwa, mig.
Miyong : Hmmm…kuota buli mo.
Tikboy : Wa-ay man gyapon.
Miyong : Sige kuota na subong tilaukan mo, tan-awun ‘ta kung indi ka pa magsuka!

Iloy : Nonoy, ikatlo na nga adlaw klase nyo subong. Ti damo ka na nabal-an sa eskwelahan nyo?
Nony : Gamay pa lang ‘nay amo na gani ginapabalik pa kami buwas.

Bata : ‘Tay, ano gani ang sex?
Amay : Kung romansahun mo bala ang asawa mo, amo ina ang sex.
Bata : ‘Tay, daw kalawig gid ina ‘ya isulat sa biodata man?

Sa isa ka mall, naglagaw ang mag-iloy.
Iloy : Nonoy, kapyot ka lang sa palda ko para indi ka madula.
Nagligad ang duwa kaoras….
Iloy : Guard, may nakita ka nga bata may bitbit nga palda?

Gin-imbitar sang isa ka imbestigador sang NBI si Boy nga waay sang obra pero gapangabuhi nga daw isa ka milyonaryo. Nag-abot si Boy sa opisina sang NBI upod ang iya nga abogado.
Imbestigador : Boy, ginpatawag ka namon tungod sa pagduda nga ikaw isa ka drug trafficker kag lider sang isa ka sindikato bangod gatingala kami sa imo pagpangabuhi. Gapangabuhi ka nga daw isa ka milyonaryo pero wala ka man sing obra. Gusto namon mabal-an kung diin mo ginakuha ang damo mo nga kwarta.
Boy : Sir, sa legal ko nga paagi ginakuha ang mga kwarta ko. Paagi sa pustaanay, ga income ako sang gatus-gatos nga linibo. Kung gusto mo tagaan ko pa ikaw sang pruheba. Doblehun ko ang pulo mo ka libo kung makagat ko ang akon nga mata.
Imbestigador : Indi ko magpati nga makagat mo ang imo nga mata. Sige call ko ah!
Ginkuha ni Buoy ang iya nga artificial nga mata sa natuo kag ginkagat. Nakibot ang imbestigador sa iya nga ginobra.
Boy : Sir, doblehun ko pa gid liwat ang singkwenta mil mo kung mapusta ka nga pwede ko kadton ang nawala ko nga mata.

Imbestigador : Indi ko magpati kay daw ka imposible gid ina ‘ya. Paano ka makakita kung duwa mo gid ka mata artificial? Ti sige ah…call!
Gikuha ni Boy ang iya nga pustiso kag ginpakagat ang iya ng nawala nga mata. Indi makapati ang imbestigador.
Boy : (Nagkadto sa punta sang lamesa sang mga imbestigador) Sir, doblehun ko pa gid ang imo isa kagatos nga libo kung mapusta ka nga malab-ot sang ihi ko ang basurahan dira sa piyak nga punta sang lamesa nyo. Pamatud-an ko nga indi mabasa ang lamesa nyo biskan tulo ukon agsik sang ihi ko.
Imbestigador : Labutaw ka gid bala Boy mo! Imposible gid ina ‘ya! Sigurado gid ko ‘ya nga perdi ka sa pusta…sige call ko liwat!
Nangihi si Boy pero indi nya masarangan lab-uton sang ihi nya ang basurahan sa piyak nga bahin sang lamesa nga may duwa ka metro nga laba. Ginhungod nya na lang ihian ang lamesa sang mga imbestigador. Naham-ot ang mga imbestigador kag nagkiniladlaw. Nagkadlaw man sang todo si Boy.
Imbestigador : Oh…nga nagkadlaw ka man? Perdi ka na sang isa kagastos nga libo sa pustaanay.
Boy : Sir, nalipay lang ako kay tungod nagdaug man ako sang lima kagatos nga libo sa pustaanay namon sang abogado ko. Nagpustaanay kami nga ako ang madaug kung makadlaw kamo kung ihian ko ang lamesa nyo.
Abogado : Waaaaaahhhhhhhhhhhh hhhh!!!

Si Meang sobra gid kaselosa, permi nya gina-check ang palekero nya nga bana kung magpauli sa ila nga balay. Sang isa kagab-i nag-goodtime ang iya nga bana..
Meang : Diin ka naman halin? Ngaa may bukay nga buhok ang bayo mo? May ka-table siguro nga tisay ‘no? Lampingasan ka gid!
Bana : Wala ah! Nagkaun lang ‘ko mais nagpilit lang siguro ang buhok sa bayo ko (palusot).
Sumunod nga adlaw….
Meang : Kagapon bukay…subong kulong naman nga buhok. Ulugtasan ka gid!
Bana : Hindi ah! Ginhulam ko ang husay ni kumare mo nga kulong buhok (palusot naman).
Sumunod naman nga adlaw, naghalong na ang bana para indi sya madakpan liwat ni Meang, ginwaswas nya ang iya nga bayo antis magpauli sa ila.
Pag-abot sa ila nga balay. Waay may nakita nga buhok si Meang.
Meang : Wala ka gid huya pati kalbo ginbatuan mo!

Napalibutan sang 2 fighter-bombers, 5 tanke, 9 ka kanyon kag 35 ka machine guns kag 200 ka mga army nga naka-Armalite ang isa ka payag sa isa kasuludlon nga sityo sang isa ka baryo sang malayo nga banwa. Sa louspeaker, ginsingit sang koronel sang mga army, “Kumander Indo, mag-surrender ka na! Indi ka na makapalagyo! ”
Halin sa sulod sang payag, maisog nga nagsabat, “Indi ko ‘ya magsurrender sa inyo!”
Ginliwat sang koronel, “Surrender ka na, Kumander Indo, kung indi ka, pabarakan kag kanyunun namon ang imo payag.”
Halin sa sulod sang payag, mas maisog nga nagsabat liwat, “Indi ko ‘ya magsurrender sa inyo!”
Ginsulit sang koronel, “Isa na lang kung indi ka gid, Kumander Indo, pabarakan kag kanyunun namon ang imo nga payag.”
Nagsabat liwat, “Indi ko ‘ya mag-surrender! ”
Nagsingit ang koronel sa iya nga mga tinahu, “FIRE!”

Nag-umpisa na strafing ang duwa ka fighter-bombers, nagpalupok ang lima ka tanke kag siyam ka kanyon, nagdulungan palupok ang 35 ka machine gun kag nagpabarak sang 200 ka armalite ang mga army asta naubos ang ila nga mga bala kag bomba.

Sang nadula na ang madamol nga aso, nakita sang tanan nga na haw-as gid ang payag. Sang ginpalapitan sang koronel ang gatagumatayon sa guba nga payag, naghambal siya, “Bal-an mo na gid nga wala ka inog bato sa amon kag sa kadamo sang amon nga mga armas, ngaa indi ka gid mag-surrender haw?”

Nagsabat ang gatagumatayon nga may mga pilas, “Indi ko iya si Indo!”

Sa isa ka balay ilimnan, tatlo ka mag-abyan nagtinikalay parti sa mga pamilya nila.
Una nga Hubog : Apat ‘ya amon bata, isa na lang pwede na dayun isa ka-basketball team!
Ikaduha nga Hubog : Wala na ‘ya imo pre! Akon ‘ya pulo kabilog bata ko, pwede na kami isa ka team sa football kag ako ang goalie! Di bala ayos?
Ikatlo nga Hubog : Wa-ay wa-ay gid na inyo ‘ya pre! Akon ‘ya desisyete asawa ko, isa na lang may ara na ‘ko dayun 18 Holes Golf Course!!! Teh..maano kamo ‘da?

Sa isa ka parokya, oras sang bunyagan…. .
Una nga bata nga pagabunyagan.
Pari : Ano ang pangalan sang sini nga bata?
Iloy : Rosmar, padir.
Pari : Sa diin nyo ginkuha ngalan sang sining nga bata?
Amay : Kombinasyon sang una nga tinaga sang amon nga ngalan, asawa ko si ROSario tapos ngalan ko ‘ya MARianito.

Ikaduha nga bata.
Pari : Ano ang ipangalan sa bata nyo nga ini?
Iloy : Ednar, padir. Gikan sa una nga tinaga sang amo ngalan. EDna kag NARdo.

Ikatlo nga bata.
Pari : Ano ang ipangalan nyo sa inyo nga bata?
Iloy : Merdan, padir.
Pari : Hindi na ko magduwa-duwa pa, ang pangalan sang bata nga ini kombinasyon sang ngalan nyo.
Amay : Tsokto ka gid padir. Ngalan sang asawa ko si MERlyn, ang ngalan ko ‘ya si DANny. Uso bal-an subong ang pagkumbinar sang ngalan sang ginikanan.

Ikaapat nga bata. Wala na nagpamangkot ang pari kung ano ang ipangalan sa bata.
Pari : Ano ang pangalan sang ginikanan sang sini nga bata?
Iloy : Pangalan ko padir si CONsolacion, ang bana ko ‘ya si DOMingo.

Amo : ‘day, ngaa wala mo ginbunyagan ang tanum naton dira sa gwa haw?
Kabulig : Gaulan bal-an, ‘nong.
Amo : Ay ‘sus, nahadluk ka mabasa? Magkapote ka eh!

Iking: Bukol, ang Pajero ‘ta gin-karnap. Dali-a lagsa!
(Wa-ay nagdugay nagbalik si Bukol.)
Iking: Ano, naabtan mo ang mga karnaper?
Bukol: Waay pero indi ka magkabalaka nakuha ko ang plate number sang Pajero nga ginasakyan nila!

Kirat: Hoy, ‘naano ka? Kagina ka pa sagi tumbo dira!
Tokling: Nalimtan ko bal-an luhguon ang bulong antis ko gininum.

Ambo: Para kay sin-o inang ginasulat mo?
Piling: Para sa akon nga hinablos ah.
Ambo: Eh…ngaa kahinay gid sa imo magsulat haw?
Piling: Bal-an mo mahinay man bal-an magbasa ang hinablos ko.

Duwa ka lalake nga may asawa nagaistoryahan ay…
Bana 1 : Bwenas gid ko, my wife is an angel.
Bana 1 : Ako ‘ya pre demalas, asawa ko ‘ya buhi pa!

Asawa : ‘ga, palangga mo ako?
Bana : Huo! Asawa ko ikaw eh!
Asawa : ‘ga, malipayun ka sa akon?
Bana : Huo! Asawa ko ikaw eh!
Asawa : Basi ginatonto mo lang ako?
Bana : Huo! Asawa ko ikaw eh!

Bata : ‘tays, makauns nas ‘tas!
Amay : Hoy! Untati na gani ang pagbutang mo sang “S” sa mga ginahambal mo! Ano ang sud-an?!
Bata : ‘tay, INABAWAN nga IDA kag INUGBA nga BANGRU!

Iloy : Hoy! Nonoy! Waay ka na huya? Panglimpyo ako nga panglimpyo tapos gahinampang ka dira ‘ya?!
Nonoy : ‘nay, di bala maskahuluya kung ako ang manglimpyo kag ikaw ‘ya ang maghinampang?

Dok : Oh, ngaa ginsumbag mo atong lalaki kagina haw?
Lalaki : Eh Doc, bal-an nya na gid nga ginakulbaan ako sa maguwa nga resulta sa AIDS test ko…hambalon nya pa ako nga…”THINK POSITIVE”.

Pag-abot ni Mulong sa ila nga balay, ginsugiran sya dayun ni Tisay, iya asawa, ” ‘ga, delayed ako sang isa kabulan. Naghalin ako kagina sa doktor. Hindi mo anay pag-isugid sa iban kay budlay na mapalso pa.
Sunod nga aga, may nagkadto nga taga-PECO. Pagbukas sang gate, hambal nya, ” ‘day, delayed ikaw sang isa kabulan.”
“Paano mo nabal-an?” Pamangkot ni Tisay.
“Ari hu…nakasulat sa records namon,” sabat sang taga-PECO.
“Tuod? Ara sa records nyo?”
Sunod nga adlaw, si Mulong nag-abot nga pwerte gid ang kaakig sa PECO. “Paano nyo nabal-an ng delayed ang asawa ko sang isa kabulan?”
“Pasensya gid. Ara bal-an sa records namon kung gusto mo madula, bayran nyo na lang, ” sabat sang isa ka empleyado.
“Eh, kung indi ko pagbayran?” pamangkot ni Mulong.
“Ay sir, mautdan gid kamo,” sabat sang empleyado.
“Eh, kung mautdan ako, ano ang usarun sang asawa ko?”
“Pwede man sya mag-usar sang kandila.”

Bata : ‘nay, ano inang 10 commandments?
Iloy : Amo ina sya ang napulo nga sugo sang diyos.
Bata : Nay, mas grabe ka iya gali kay sa diyos.
Iloy : Ngaa man?
Bata : Mas damo bal-an imo sugo.

Nonoy : Nay! Dyutayan lang ko bala mag-Top 1 sa amon nga klase.
Iloy : Paano natabo ina kay may 75 ka man nga grade?
Nonoy : Sang ginhambal kagina ni ma’am kung sin-o ang Top 1 sa amon, gintudlo nya ang tupad ko…’tayan lang ako!

Amay : Lagpok ka na naman! Ngaa indi mo sundun si Dagul permi lang may honor.
Bata: Unfair na ‘ya kung ikumpara mo ako sa iya.
Amay: Ngaa man?
Bata: Alam man ‘ya tatay nya!

Maestro : Ano ang obrahun nyo kung may linog?
Inday : Manago sa dalum lamesa.
Nonoy : Sir, pasigaha ang suga.
Maestro : Ano?
Nonoy : Sa payag namon kadagab-i galinog pero kung pasigahun namon ang suga gulpi lang gauntat!

Toto : Nay! Ako lang bala ang nakasabat sa pamangkot sang amon maestra kagina.
Iloy : Ay maayo eh! Ano ang ginpamangkot sang maestra nyo?
Toto : ‘Sin-o ang wala assigment?’

Ido 1 : Migs, hambal nila ang laway ‘ta kuno may rabies! Kag pwede ka mapatay sa rabies.
Ido 2 : Teh…ano ang problema sina?
Ido 1 : Natulon ko ang laway ko! Amo ina ginakulbaan na ako.

Amay (gatagumatayun) : Toto, pagnapatay ako indi mo gid pag-ibaligya ang dose hektarya nga duta sa likod balay naton.
Toto : ‘tay, indi man aton duta ato!
Amay : Amo na gani hambal ko sa imo nga indi mo pagbaligya! Kamango!

Gaistoryahanay ang duwa ka tikalon…
Mansing: Grabe gid ‘ya ang ido ko! Kada aga gabitibit sya peryodiko para sa akon.
Guiling: Bal-an ko.
Mansing: Ha? Ngaa bal-an mo?
Guiling: Ginsugiran ako sang akon ido.

Roding: Migs, kamusta na ang assignments?
Toting: Pigado. Wala ko nasabtan. Ginpasa ko na lang ang papel biskan wala sulat.
Roding: Ay hala, ako man wala kasabat. Teh ano ‘ni karun? Basi dumdumon ni ma’am nga nag-ilugay kita assignments

Dok: May balana na ang imo kabuhi.
Tokil: Wala na gid ‘ya tsansa, dok? Ano ang pwede ko himuon?
Dok: Mag-asawa ka na lang sang law-ay, pala-away kag palamuyayaw.
Tokil: Ngaa man? Maayo ako kung obrahun ko ‘na?
Dok: Indi, mas piliun mo na lang siguro mamusdok kay sa mabuhi pa!

Gusto mabal-an sang duwa ka mag-abyan kung may basketbolan sa langit.
Nagsugtanay sila kung sin-o ang una nga mapatay ang mabalik para magpabalo kung may ara gid man basketbolan sa langit.
Nauna napatay si Dado.
Sang isa kagab-i, may nabatian nga tingog si Budol nga daw tingog ni Dado.
“Dado, Ikaw ‘na?” usisa ni Budol.
“Huo, ako ‘ni!” sabat si Dado.
“Daw indi ako magpati ba!” kakibot ‘ni Budol. “Teh….ano? May ara basketbolan sa langit?”

Sabat ni Dado, “May ara ako malain kag maayo nga balita sa imo. Ang maayo, may ara gid man basketbolan digto, Ang malain…upod ka sang kontrahun namon bwas!”

Asawa: Indi na gid ko ‘ya kaagwanta! Adlaw-adlaw permi na lang kita gakamog. Maayo pa siguro mahalin na lang ako sa panimalay nga ini!
Bana: Ako man, natak-an na! Kamog diri, kamog digto! Maayo pa siguro, maupod na lang ako sa imo!

Duroy: Migs, sang una mangaranon pa kami, nagakinamot kami kung magkaun. Subong sang pigado na kami, gakutsara na kami.
Muroy: Daw baliskad haw?
Duroy: Bal-an mo migs budlay kamuton nga daan ang linugaw.

Bata: ‘Tay, nagpamangkot si ma’am kung ano ang imo propesyon.
Amay: Hambala, cardiologist.
Bata: Ano ‘na sya, ‘tay?
Amay: Gaobra radyo sa car.

Nagpuli ang bana sang alas kwatro sang kaagahun kag nakita nya ang iya asawa nga gina-balbal sa isa ka lalaki sa ila nga katre.
Asawa: (nagsingit) Kanami sa imo! SA DIIN KA NAGHALIN?
Bana: Sin-o ‘na ginahulid mo?
Asawa: GRABE KA GID! INDI PAGLAINA ANG PAMANGKOT KO!

Nonoy: Ngaa bad trip ka?
Toto: Grabe gid sunggod sa akon sang utod ko.
Nonoy: Ngaa man?
Toto: Nalipatan ko bal-an ang birthday nya.
Nonoy: Amo lang ‘to grabe gid sunggod ‘ya? Ano ang malain sina?
Toto: Ang malain sa ‘to…kapid kami! Kapid!

Asawa: Lapingasan ka! Permi ka lang gapuli hubog. Naugot na gid ako sa ‘tsura!
Bana: ‘Ga, kung hindi ko hubog ako naman ang naugot sa itsura mo!

Asawa: Lahugan ko bala si banahun ko. Mapakunu-kuno ako nga alpot sa eskena namon. (Sang nakita nya na ang iya nga bana) Hi, gwapo! Gusto mo eng-eng ‘ta?
Bana: Hindi ko ‘ya sa imo. Pareho kamo ‘tsura sang asawa ko!

Sa tubang bintana sang nursery room.
Abyan: Pre, laban-laban pagdako sang bata mo maayo sya mag-drive.
Amay: Ngaa haw? Nakita mo sa iya nga mga kamot?
Abyan: Hindi ah! Pareho sila itsura sang driver nyo!

Pulis: Ari bayad ko sa kape.
Intsik: Nga-a ikaw bayad?
Pulis: Sugo sang amon nga hepe, wala na kotong.
Intsik: Ah gali, teh sige ah! Sugod subong hindi ko na dupla imo kape.

Tigulang nga Matrona: Ga’, sa tan-aw mo mga pila na akon edad?
D.I.: Kung tan-awun ko ikaw sa kilid, 18 anyos ka lang, kung gatalikod ka, 16 anyos, kung magtubang ka, 22 anyos. Kung sumahon ko tanan 56 anyos.

Nag-istoryanay ang duha ka mag-abyan:
Nonoy: Nga-a nagdaku ang ti-il ni Inday?
Toto: Ginsipa nya bal-an ang bungyod sa ila likod balay.
Nonoy: Nga-a nagdaku ang sunggad ni Neneng?
Toto: Ginduplaan nya ang bungyod. Hoy! Migs, diin ka makadto?
Nonoy: Makadto ako sa likod balay, migs. Mangihi ako sa bungyod.

Nagalabay ang lalake sa isa ka babaye nga may tupad nga ido nga patay taghol.
“‘day, gapangagat ang inyo nga ido?” pamangkot sang lalake.
“Wala ah!” Sabat sang babaye kag nagpadayun basa sang iya nga libro.
Naglabay ang lalaki kag gulpi sya ginkagat sang ido.
“‘day, hambal mo wala gapangagat ang inyo nga ido? Nga-a ginkagat ako?” Kumod sang lalake.
“Ay hindi ‘na ‘ya amon ido!” sabat sang babaye

Nagalabay ang isa ka law-ay babaye sa mga naga-inum.
Ginsunlog sang mga hubog ang babaye, “Law-ay! Law-ay!”
Nagbalos ang babaye, “Palahubog, ma-uy, ma-uy, ma-uy!”
Nagsabat ang hubog, ” Eh ano kung ma-uy kag hubog kami? Bwas hindi na kami hubog kag madula na ang amon ma-uy! Eh, ikaw ‘ya?”

Sa Provincial Hospital, pagtapos operasyon.
Pasyente: Dok, ngaa amo ini operasyon sa ulo ko haw? Daw makita na utok ko.
Doktor: Hindi ka pa ‘na “Open-minded” ka na subong?”

A couple placed an ad:
“Have 4 sons, need advice on how to get a daughter.”
Responded:
Yank: Keep trying!
Briton: Change doctor!
Aussie: Follow a special diet.
Indian: Practice Yoga!
Ilonggo: Tilawan ta eh!

Lima na kabulan ga-obra si Digol sa Irak, nagpakuha sya litrato nga naga-uba sya para ipadala nya sa iya nga nobya sa Antique.
Nadumduman nya nga padal-an man nya ang iya nga iloy, gin-gisi nya sa tu-nga ang litrato. Ang tu-nga mga may itsura nya ipadala nya sa iya nga iloy, kag ang isa katu-nga nga parti idalum para sa iya nga nobya.
Sobra gid kadimalas, nagbayluhanay ang ginpadala nya nga litrato.
Ang iya nga iloy nakabaton sang parti nga sa dalum, gintawag sang iloy ni Digol ang iya nga bana, “Peryong, tan-awa bala ang litrato sang bata ‘ta, lima pa lang kabulan sa Irak, nagtaas na ang iya nga ilong kag wala na gid gapamarbas sang iya nga burangus.”

Kis-a kung wala ka kwarta, wala man may gasapak sa imo.
Kung kinahanglan mo bulig, wala man may gaulikid sa imo.
Kung maghibi ka, wala man may nagapahid sa luha mo.
Pero kung mag-otot ka bala!!! Mga linti….damu dayun gabalikid sa imo kag himutaran ka pa!!!

Gindala sang mag-asawa ang ila tatlo ka-tuig nga bata sa doktor bangud ang iya pitotoy sobra gid kagamay. Magkatapos tan-aw sang doktor ang bata, ginhambalan sila sang doktor, “Pakan-a nyo lang ang inyo bata sang pandesal nga may star margarine. Dapat sang una nyo pa ‘na ginbuhat. Ti…kung tani wala na kamo nagkadto sa akon.”
Sunod nga aga, ang bata manugpamahaw na, may ara nga damu-damo nga pandesal kag star magarine sa babaw sang lamesa.
Namangkot ang bata, “Nay, sa akon ‘ni tanan?”
“Kuha ka lang isa.” Hambal sang Nanay. “Ang bilin para ‘na sa imo nga amay.”

Isa ka baye gapasaka sa isa ka bus nga may ginakungkong nga bata. Ang bus driver naghamabal, “Ay abaw…subong pa lang ako kita bata nga pwerte ka law-ay bah!”.
Sa kaugot sang baye tinampa nya dayun ang driver kag dali-dali pungko sa lingkod nga bahin sang bus.
Isa ka lalaki ang tupad nya natingala nga sagi sya kinusamod kag namangkot sa babaye kung ano natabo.
“Ang wala huya ‘na nga driver hu…gin-insulto nya ako”, ang kumod sa baye.
Naghatag simpatiya ang lalaki : ” Ay…ngaa insultuhon ka niya man? Pasahero ‘ta di kag gabayad kita sang tsakto. Wala ka man ‘ya sala.”
Nagsabat ang baye. “Huo man! Balikan ko sya kag mulayon para bal-an nya nga sala sya.”
“Maayo ‘na, ‘day,” ang saligbat sang lalake. “Dal-a ‘di anay AMO mo kay kungkungon ko.”

Babaye : Doc, Kamusta na ang bana ko?
Doc : Sorry ma’am. Sugod subong ikaw na ang magpakaun kag magpaligo sa iya bangud utod na ang iya mga kamot kag tiil.
Babaye : Hah? Nugay-i na ko ah!
Doc : Hehehe! Kulbaan ka gid? Joke lang! Patay na imo bana!

Amo: Inday, maistar diri ang akon ugangan sang 3 ka bulan. Ari ang listahan sang mga pagkaun nga iya gid nga paborito.
Kabulig : Sige, sir.
Amo: Andaman mo lang kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ikaw ang tabugon ko diri sa balay.

Asawa: Gapati ka bala nga ang babaye gagwapa kung magtigulang?
Bana: Huo eh!
Asawa: Sa tan-aw mo, gagwapa man ko?
Bana: Sa tan-aw ko daw wala ka gatigulang.

Dagoy: ‘Nay, si Duray bala wala nya ko ginpangape sang kape sang nagbilasyon ako sa tatay nya nga napatay.
Iloy: Bay-i lang ‘to, kung mapatay man gani amay mo, hindi ‘ta man sya pagpangapehun eh.

Nonoy: ‘Tay, gin-akigan ako sang maestra ko!
Amay: Ngaa haw?
Nonoy: Ginhalukan ko bal-an ang klasmyt ko.
Amay: Ikaw bala pareho ka gid sa akon, mana ka gid sa akon. Hehehe! Teh…namit?
Nonoy: Huo eh! Kagwapo siya nga daan.

Bana: ‘Ga, ngaa kung mangakig ako sa imo wala ka gabalus haw? Paano mo gina kontrol ang imo kaakig?
Asawa: Gapanglimpyo na lang ako sang inuduro sa banyo.
Bana: Eh…paano na makatapna sang imo kaakig?
Asawa: Ay…ginausar ko ang imo nga sepilyo tinlo sang inuduro.

Hubog : Hoy! Sin-o isug ‘da?! Guwa!
Lalake: Ako? Ngaa haw? Mabato ka?!
Hubog: Pre, idul-ong ko beh sa balay kay nahadluk ako sa asawa ko.

Amay : Ay abaw…nagtin- ad gid man ang aton bata sa US. Ari hu…nagpadala sya litrato, nakasandig pa sa awto. Basaha beh…kung ano ang nakasulat sa likod sang litrato.
Iloy: ‘Nay, gapasalamat gid ako kung wala sa awto nga ini natumba gid ako sa kagutom.

Bana: Indi ako makatulog ah, ginapaminsar ko ang utang kay pare nga duwa ka milyon.
Asawa: Tawgan mo si pare eh! Hambala nga indi ka makabayad para sya naman ang indi makatulog.

Agi: Nay! Nay! Naabtan na ko sang mens ko!
Nanay: Ha? Ano color?
Agi: Light brown pa lang Nay.
Nanay: Gago nga bata hugasi to igit na!

May ara isa ka taga uma nag kadto sa iya nga kumpare nga manggaranon…
Taga Uma: Pre pwede tada ka hulam sapatos manguma ko wala ko sapatos daan…
Bayaw: Ari oh!! Imo lng na wala ko naman na ginagamit…
Taga uma: Salamat gid pre…
(Nagpuli ang taga uma……)
May luluksuhun pasa nga agyan para makapuli sa ila nga baryo..
gin huba nya iya nga sapatos kg nag duwa duwa kung sul-ubun nya ini sa iya nga pag lukso…. wala sya kabalo nga may salsalon nga talom sa dalom… lumukso sya nga wala masul ob ang iya nga sapatos…. natusluk sya kg naglapus sa iya tiil ang salsalon nga talum… (hambal nya sa iya nga kaugalingun) Baw kung gin sul ob ko sapatos ko pati sapatos ko dalasa gd ba!!!!!!

Patikaltikal lolo..
Juan: Grabe akon lolo ya eh mag hambal lng sa ya mga tawo ga epos..
Pedro: Grabe pgd akon lolo ya eh mag senggit sa ga hipos mga tawo..
Demit: Grabe pgd lolo ko eh ma gwa lng sa gani sa balay ga hawan dalan…
Juan kag Pedro: Oh ga hawan gd dayon? Ano gd na si lolo mu haw..
Demit: Bal an mo patay nah..

 

Get Free Email Updates!

Do you want to receive the latest news and features from us?

We will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Ilonggo Jokes by

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>